HEKİM GİRİŞİ

Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

www.epilepsiicinbak.com internet sitesi (“www.epilepsiicinbak.com” ya da “Site”) UCB PHARMA Anonim Şirketi’ne ("UCB") aittir veya onun tarafından kontrol edilir.

UCB, Türkiye’de İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne 272281 sicil numarası ile kayıtlı, MERSİS numarası 088300178500019 olan ve kayıtlı merkezi Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80, 34746 Ataşehir, İstanbul / Türkiye adresinde bulunan bir anonim şirketidir. UCB olarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve Avrupa Birliği Genel Veri Koruması Tüzüğü (General Data Protection Regulation) (“GDPR”) gereğince, bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin, özel hayatın gizliliğinin ve kişisel verilerinin korunmasına önem veriyoruz.

İlkelerimiz

UCB, kişisel verilerinizi işlendiği tüm süreçlerde yürürlükte olan yasal düzenlemelere uyumlu hareket etmekte ve kişilik haklarınıza saygı göstermektedir.

Kişisel verilerinize verilen önem ve duyulan saygının gereği olarak aşağıdaki ilkelere uymayı taahhüt etmekteyiz:

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun hareket etmek, yürütülen işlemler hakkında şeffaf olmak;
 • Kişisel verilerinizin doğru ve gerektiği durumlarda güncel olması için gerekli adımları atmak;
 • Kişisel verilerinizi yalnızca belirli, açık ve meşru amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca işlemek ve bu amaçlarla bağdaşmayan herhangi bir iş için verilerinizi kullanmamak;
 • Yalnızca belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü miktarda kişisel veri işlemek; ihtiyaç duyulmayan kişisel verileri elde etmemek, ihtiyaç kalmayan verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;
 • Kişisel verilerinizi ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmek, belirlenen süre sonunda verileri anonimleştirmek, silmek veya yok etmek;
 • Kişisel verilerinizin güvenliğini sağlamak, hukuka aykırı olarak erişme, zarar verme veya yok etme girişimlerini önleyecek uygun teknik ve idari önlemleri almak.

Aşağıdaki maddelerde bu ilkelerin uygulamada nasıl karşılık bulacağına ilişkin daha detaylı bilgi sunulmaktadır.

Bu sebeple, www.epilepsiicinbak.com internet sitesi ve/veya bu Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer kaynaklar aracılığıyla UCB tarafından elde edilen ve işlenen kişisel verilerinizin korunması, hukuka uygun olarak işlenmesi ve güvenliğinin sağlanması için uyulan ilkeler, prensipler ve uygulamalar hakkında sizi bilgilendirmek isteriz.

Amaç ve Kapsam

Bu Gizlilik Politikası’nın amacı:

 • Size ait hangi kişisel verilerin elde edildiği ve elde edilen kişisel verilerin hangi amaçlarla ve nasıl işleneceğini mümkün olan en açık ve anlaşılır biçimde açıklamak;
 • Bu verilerin hangi amaçlarla ve hangi üçüncü kişilere aktarılacağı konusunda bilgi vermek;
 • Kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi konusunda sizi bilgilendirmek;
 • Kişisel verilerinize ilişkin yasal haklarınız konusunda sizi bilgilendirmek;
 • Haklarınızı ve mahremiyetinizi koruma konusunda üstlendiğimiz sorumlulukları şeffaf bir şekilde açıklamaktır. 

Yürürlükteki mevzuat gereğince kişisel veri niteliği taşımayan veriler, bu Gizlilik Politikası’nın kapsamı dışındadır.

Bu Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren kişisel verilerinize ilişkin olarak UCB veri sorumlusu olarak hareket etmektedir. Bu sebeple, kişisel verilerinize ilişkin tüm taleplerinizi bu Gizlilik Politikası’nın “‎Yasal Haklar ve Başvuru Usulü” bölümünde belirtilen adresler üzerinden UCB’ye iletebilirsiniz.

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca www.epilepsiicinbak.com için geçerlidir. Site, ayrıca üçüncü taraf web sitelerine bağlantılar içerebilir. Üçüncü taraf web sitelerinin veya kaynaklarının içeriğine ilişkin beyan ve taahhüdümüz bulunmamaktadır ve gizlilik bildirimimiz, Site’mize bir link aracılığıyla erişseniz bile, UCB ile bağlantısı olmayan hiçbir siteye uygulanmaz. Herhangi bir bilgi vermeden önce, üçüncü taraf sitelerin gizlilik politikalarını gözden geçirmelisiniz.

www.epilepsiicinbak.com, UCB’nin tabi olduğu yerel ve ulusal mevzuat gereklilikleri ve Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği standartlarına uygun olarak sağlık meslek mensuplarına (“SMM”) yönelik olarak tasarlanmıştır. Bu nedenle Site’ye sadece SMM’lerin eriştiğinin kontrolünün yapılabilmesi amacıyla üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi UCB’nin uymak zorunda olduğu teknik bir sorumluluk olduğundan Site üzerinden bir hesap oluşturması ve bu hesap bilgilerini kullanarak sisteme giriş yapması istenmektedir. Bu çerçevede tarafımıza ileteceğiniz kişisel verileriniz Site üzerinde hesap oluşturmanız, bu hesap aracılığıyla sistemde oturum açabilmeniz ve web sitemizdeki hekimlere yönelik ve özel olarak hazırlanmış içeriklere erişebilmeniz, kişisel verilerin şirketimiz veri tabanlarına kaydedilebilmesi ve tarafınıza e-posta veya diğer yöntemlerle bilgilendirmeler iletilmesi amaçlarıyla kullanılacaktır.

UCB web sitesindeki ilgili bölümlerde hesap oluşturmak veya iletişim formları üzerinden sorularınızı iletmek için belirli alanları doldurmanız (bazıları zorunlu, bazıları isteğe bağlı) ve/veya hesap oluşturduğunuz kısımlarda bir kullanıcı adı ve şifre seçmeniz gerekebilir. Tarafımızdan istenen herhangi bir Kişisel Veriyi vermemeyi tercih ederseniz hesap oluşturmanız veya bizden sorunuza yanıt almanız mümkün olmayabilir.

Hangi Kişisel Verilerinizi İşlemekteyiz? İşlediğimiz Kişisel Verileriniz tarafınızca sağlanan kimlik bilgileriniz, (ad-soyad, canlı yayın formları için TC Kimlik Numarası) mesleki bilgileriniz, (unvan, branş, çalışılan kurum bilgisi, şehir) ve iletişim bilgileriniz (telefon numarası, e-posta adresi gibi), üyeliğiniz kapsamında hizmetlerin sunulması için IP adresiniz, fotoğraf, daha önce katıldığınız kongreler, akademik yayınlarınız, ürünlerimize ilişkin görüşleriniz, Firmamız desteğiyle katılım sağlayabileceğiniz kongre/sempozyum seyahatlerinize ilişkin uçuş detayları ve konaklama bilgileri, pasaport bilgileriniz dahil her türlü kişisel verileriniz (bundan sonra “Kişisel Veri” olarak anılacaktır) ve üye olduğunuz dernekler ve buralardaki görevleriniz gibi tarafımıza sağlamakta olduğunuz her türlü özel nitelikli kişisel verilerinizi içerir.

Kişisel Verileri Toplama Yöntemimiz ve Hukuki Sebebi

Bu Gizlilik Politikası’nın amaçları doğrultusunda, “Kişisel Veriler”, adınız, adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hem doğrudan hem de dolaylı olarak ayrı ayrı tanımlanabileceğiniz herhangi bir bilgidir.

www.epilepsiicinbak.com, kişisel verileri internet sitesi ve iletişim araçları üzerinden elde edebilmektedir. www.epilepsiicinbak.com, bu kişisel verileri, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen amaçlar dâhilinde, asgari olarak aşağıdaki hallerde toplamaktadır:

 • Kullancılarımız www.epilepsiicinbak.com’u ziyaret ettiğinde,
 • Şikâyet, talep veya öneride bulunma dâhil olmak üzere UCB ile iletişime geçtiğinde,
 • www.epilepsiicinbak.com veya sosyal medyada yer alan herhangi bir formu doldurduğunda veya ürün ya da hizmetlere ilişkin yorumda bulunduğunda,
 • Herhangi bir uyuşmazlığa dâhil olduğunda.

Kişisel Verileri İşleme Faaliyetlerimiz ve Amaçları

Kişisel verilerinizi işleme faaliyeti; adınızı, iletişim bilgilerinizi, e-posta adresinizi ve bu tanımlayıcılarla birlikte diğer bilgileri içerir. Ayrıca sizi doğrudan ismiyle tanımayan, ancak belirli bir bilgisayarın veya cihazın web sitemize eriştiğini belirlemek için de kullanılabilen bazı kişisel verileri toplayabiliriz.

Kişisel verileri, Kullanıcılarımızın www.epilepsiicinbak.com internet sitesindeki ve sosyal medyadaki hizmetlerimizden yararlanması kapsamında;

 • talep, şikayet ve önerilerin alınması ve bunların uygulanması,
 • kurumsal iletişim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
 • Şirketimiz, şirketimizin çalışanları ya da yöneticilerine veya kullanıcılara karşı yöneltilen olumsuz, karalayıcı ve haksız ithamlara karşı gerekli aksiyonları almak,
 • Web sitesi analizi yapmak ve web sitesi performansını ölçmek,
 • Advers olayları ve farmakovijilansla ilgili diğer etkinlikleri izlemek ve izlemek,
 • Güvenlik amaçları da dâhil olmak üzere web sitesini korumak,
 • Kanunda öngörülmüş olan veya hukuki bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla adli veya idari makamlara, savcılık veya mahkemelere, ilgili bakanlıklar, kamu kurum ve kuruşlarına gerekli bildirimlerin yapılması, bilgi ve belgelerin sağlanması;
 • UCB’nin ticari faaliyetlerini hukuka uygun olarak verimli ve etkin olarak yürütülmesi, süreçlerin iyileştirilmesi, etkinliğin ve verimliliğin ölçülmesi, gerekli denetimlerin yapılması;
 • Ticari sırların ve kişisel verilerin korunması, dijital altyapı ve sistemlerimizin güvenliğinin sağlanması;
 • Hukuki uyuşmazlıkların çözülmesi, UCB’nin, UCB Şirketler Topluluğu’nun ve hissedarlarının haklarının savunulması ve meşru menfaatlerinin korunması,
 • İş faaliyetlerimizdeki verimliliğe ilişkin analizlerin yürütebilmesi, strateji planlamaların yapılabilmesi, amaçları dâhilinde Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak topluyor ve işliyoruz.

İşleme Faaliyetlerimizle İlgili Daha Fazla Bilgi

www.epilepsiicinbak.com web sitesi ziyaretçisinin birinci düzey alan adı, IP adresi, erişim tarihi ve saati, ziyaret süresi ve kullanılan tarayıcı tipi verilerini toplayan tanımlama bilgileri kullanır. Bu bilgiler web sunucusu tarafından otomatik olarak girilir ve sadece sistem yönetimi ve sitenin kullanımını değerlendirmek üzere istatistik sunmak için kullanılır.

UCB tanımlama bilgilerini ayrıca sizi web sitesine tanıtmak ve size ek bir güvenlik düzeyi sağlamak amacı ile kullanır. Web sitesine erişim sağlamanızdan ve kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra UCB bilgisayarınıza, hizmete erişim yetkiniz olduğunu belirten geçici bir tanımlama bilgisi yerleştirir. Bu tanımlama bilgisi geçerli çalışma oturumunuz boyunca dijital bir çalışma alanına girmenize olanak sağlar ve siz dijital çalışma alanındaki oturumunuzu sonlandırıncaya veya web tarayıcınızı kapatıncaya kadar bilgisayarınızda kalır. Tarayıcınız tanımlama bilgilerini kabul etmemek üzere ayarlanmışsa web sitesinde oturum açamazsınız ve/veya web sitesini kullanamazsınız. Bu tanımlama bilgileri geçicidir ve web sitesinin içindeki veya dışındaki işlemlerinizi takip etmek üzere kullanılmamaktadır.

UCB, tanımlama bilgilerini bu Gizlilik Politikası’nda belirtilenin dışında bu web sitesi ile bağlantılı olarak kullanmamaktadır.

Söz konusu tanımlama bilgilerinden web sitemizin çalışması ve amaçlandığı gibi kullanılması için zorunlu olanlar vasıtasıyla toplanacak ve işlenecek kişisel verileriniz, temel hak ve özgürlüklerinizi ihlal etmemesi koşuluyla, Kanun madde 5/2 (f) uyarınca meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak işlenecektir. Öte yandan zorunlu tanımlama bilgileri dışında kalan tanımlama bilgileri ise Kanun madde 5/1 uyarınca açık rızanıza dayanarak işlenecektir.

İşlemlerin Tamamlanması. Site’nin bazı bölümleri, talep ettiğiniz hizmetleri yerine getirmek ve ilgi alanlarınızı ve tercihlerinizi anlamak için kişisel verilerinizi toplayabilir. Bu gibi durumlarda, iletişim bilgilerinizi ve ayrıca bizimle yaptığınız önceki işlemlerin geçmişini toplayabiliriz.

Web Sitesi Analizi ve Takibi. Yasaların izin verdiği kapsamda, sağladığınız kişisel verileri, Site, sosyal medya ve iletişim kanalları aracılığıyla UCB’ye verdiğiniz diğer bilgilerle birleştirebiliriz. Yasaların izin verdiği kapsamda, web sitelerimiz ve çevrimiçi kaynaklarımız aracılığıyla toplanan Kişisel Verileri, UCB’nin çevrimdışı kayıtlarını ve üçüncü taraflarca bize sağlanan bilgileri bir araya getirebiliriz.

Web Sitemizi Çalıştırmak ve Bakımını Yapmak. Bu bilgileri web sitelerimizi, ağ sistemlerimizi ve diğer varlıklarımızı güvence altına almak için kullanıyoruz. Bu, IP Adresiniz, coğrafi konumunuz, eriştiğiniz kaynaklar ve benzeri bilgilerle ilgili bilgileri içerebilir. Meşru ticari çıkarlarımız için bu bilgileri otomatik olarak topluyoruz.

Çerezler ve Benzer Takip Teknolojileri

Çerezler. Çerez, bir web sitesinin bilgisayarınızın sabit diskine yerleştirebileceği, internet tarayıcınızın dosyalarının bulunduğu küçük bir veri dosyasıdır. Çerezler, web sitelerimize göz atmak için kullanılan bir bilgisayarın daha önce bir UCB web sitesini veya çevrimiçi kaynağı ziyaret ettiğini fark etmemizi sağlar. Çerezler ayrıca bir sitenin ziyaretçinin daha önce girdiği bilgileri “hatırlamasını” sağlamak için de kullanılabilir.

Bu sayfaya yaptığınız ziyaretle ilgili, ziyaret ettiğiniz sayfalar, hangi web sitesinden geldiğiniz ve yaptığınız bazı aramalar gibi bilgiler toplayıp bu bilgileri işleyebiliriz. Bu bilgiler, tarafımızdan site içeriğinin iyileştirilmesine yardımcı olmak üzere kullanılmaktadır. Bunu yaparken, kullanıcının alan adı, internet hizmeti sağlayıcınızı, işletim sisteminiz ve erişim tarihiniz ve saatinizle ilgili bilgileri toplayan çerezler kullanılabilir.

Site’de kullanılan çerezler ve benzer takip teknolojileri hakkında ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen www.epilepsiicinbak.com  Çerez Politikası’nı inceleyiniz.

Kişisel Verilerin Alıcıları ve Paylaşma Amacı

UCB, KVKK’nın 5. maddesine uygun olarak kişisel verilerinizi paydaşlarımız, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız ve gerektiğinde hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve özel hukuk kişileri ile yurt içine veya yurt dışına paylaşabilecektir.

Site içerisindeki özellikleri size sunabilmek için üçüncü kişilerin yazılım ve hizmetlerinden yararlanmaktayız. Kullandığınız cihaz modeli, cihaz yazılımı, IP adresi, görüntülenen coğrafi bölge, kullanıcı davranışları ve kullanıcı alışkanlıkları gibi bilgilere bu hizmetlerin geliştirilmesine yardımcı olmak ve hizmetlerin sürdürülmesini sağlamak amacıyla bu hizmet sağlayıcılar tarafından erişilebilir. Hizmet sağlayıcılarımızdan bu bilgileri yalnızca belirlenen amaçlarla kullanacaklarına ilişkin gerekli garantileri alırız, onlar da bu bilgileri yalnızca yasal zorunluluklar ya da kendilerinin de dış hizmet sağlayıcılardan faydalanması gibi hukuka uygun durumlarda başkalarına iletebilir.

Bazı durumlarda, kolluk kuvvetleri, adli makamlar ve diğer yetkili kişi veya kurumlar, elimizde bulundurduğumuz bilgileri onlarla paylaşmamızı isteyebilir. Kişisel verileriniz kolluk kuvvetlerine, adli makamlara diğer yetkili kamu görevlilerine veya üçüncü kişilere ancak yasalarla zorunlu kılınmışsa veya bir suçun işlenmesini önlemek veya faillerini yakalamak için gerekliyse aktarılacak ve bu aktarımlar yürürlükteki düzenlemelere uygun olacaktır.

Kamu sağlığı amacıyla bilgilendirme, farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek, doğru ve tutarlı bilimsel bilgiyi erişilebilir kılmak, ticari faaliyetlerimizi sürdürmek, süreçlerimizi yürütmek, Site’yi yönetmek, veri güvenliğini sağlamak, sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi ifa etmek, haklarımızı kullanmak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla üçüncü kişi hizmet sağlayıcılardan faydalanırız. Bu hizmet sağlayıcılardan faydalanmamız, kimi zaman, hizmet sağlayıcı ile imzalanan sözleşmesel ilişki kapsamında ve alınan hizmetin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerinizin kendilerine aktarılmasını gerektirebilir. Ancak her durumda, kişisel verilerinizi işlerken ve aktarırken ilkelerimize uygun olarak hareket ederiz ve kişisel verilerinizin güvenliğinden sorumlu olmaya devam ederiz.  Ayrıca, hiçbir zaman kişisel verilerinizi burada belirtilmeyen amaçlarla kullanacak üçüncü kişilere satmayacağız.

Yurt Dışına Aktarım

UCB, UCB Şirketler Topluluğu’nun bir parçası olması nedeniyle bu Gizlilik Politikası’nın kapsamına giren kişisel veriler, UCB Şirketler Topluluğu’nun faaliyet gösterdiği diğer ülkelere de aktarılmakta veya bu ülkeler tarafından da erişilebilmektedir.

Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken, UCB Şirketler Topluluğu üyesi de olmamız nedeniyle ve süreçlerin verimliliğini ve kalitesini artırmak amacıyla sunucuları Türkiye’de veya yurt dışında bulunan veya bulut tabanlı dijital platform ve altyapılar kullanmaktayız. Bu sebeple kişisel verilerinizin aktarıldığı ülkeler arasında Kişisel Verilerin Korunması Kurulu ya da Avrupa Komisyonu tarafından yeterli güvenceyi sağladığı yönünde bir karar alınmamış, yani gerekli yasal korumayı sağlamayan ülkeler listesinde tutulan ülkeler de olabilir. Verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunu, aksi durumda da, verilerin aktarıldığı kişilerin veri güvenliğiyle ilgili gerekli tüm güvenceleri sağlayacağını garanti etmekteyiz.

Ayrıca yukarıda bahsettiğimiz, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler, onların bağlı ortaklıkları, alt yüklenicileri, üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları ve/veya onların kullandığı sistemlerin de bir kısmı yurtdışında yer alabilir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişiler, kişisel verilerinizin aktarıldığı sistemlerin yer aldığı ülkelerin, yetkili otoritelerce güvenli ülke olarak değerlendirilen ülkeler olduğunun, aksi durumda da, verilerin aktarıldığı kişilerin veri güvenliğiyle ilgili gerekli tüm güvenceleri sağlayacağının taahhüdünü vermektedirler.

Kişisel Verilerinizin Saklama / Depolama Süresi

Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde her halükârda ve mevzuatta bir süre öngörülmemiş ise kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edilir. Tutulan veriler verinin işlenmesini gerektiren sebepler sona erdikten sonra silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

GDPR Kapsamındaki İlgili Kişiler İçin Ek Bilgi

Kişisel verilerinizin Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (“GDPR”) kapsamında olması durumunda (yani, Avrupa Ekonomik Alanında bir kişiyseniz); UCB’den, kişisel verilerinize erişim ve onlarda düzeltme talep etme hakkının yanı sıra eğer uygulanabilirse veri taşınabilirliği veya kişisel verilerinin işlenmesinin durdurulması veya silinmesini talep etme hakkına da sahip olduğunuzu hatırlatmak isteriz. İşlemenin durdurulması veya silinmesi yalnızca kişisel verilerin işlenmesi, rıza veya meşru menfaat üzerine temellendiriliyorsa ve bu nispette olasıdır.

Eğer kişisel veri işleme açık rızanıza dayanıyorsa, rızanızı herhangi bir zamanda; bununla birlikte, geri çekilmesinden önce rızaya dayalı işlemenin meşruluğunu etkilemeksizin; geri çekme hakkına sahipsiniz. Rızanızı geri çekmek hakkını kullanmak üzere; aşağıda belirlenen iletişim bilgilerini kullanabilirsiniz.

Kişisel verilerinizin, bir silme talebinden sonra, yeniden sistemlere girilmesini önlemek için, UCB, isim ve e-posta adresinizi, UCB sistemlerinde bir “artık temas kurmayın” işaretiyle tutabilir.

Eğer UCB’nin kişisel veri işlemesinin GDPR'ye uygun düşmediği izlenimine kapılmışsanız; sorumlu düzenleyici makam nezdinde bir şikâyette bulunma hakkına sahipsiniz.

Veri Güvenliği

Hem Avrupa Birliği hem de Türkiye’deki veri koruma kuralları doğrultusunda; kişisel verilere yetkisiz erişimleri ve hukuka aykırı olarak kullanılmasını veya elde edilmesini önleyecek makul tedbirleri almaktayız. Ticari faaliyetlerimizi sürdürürken geliştirdiğimiz tüm süreçlerde ve kullandığımız dijital altyapı ve sistemlerde veri güvenliği ve mahremiyete tasarım aşamasından itibaren büyük önem veriyor, bu özellikleri size varsayılan olarak sunuyoruz.

Bize emanet ettiğiniz kişisel verileri korumak için aldığımız tedbirler, hem işletmesel sistem ve prosedürleri; hem de teknik ve fiziksel kısıtlamaları içerir. Sadece yetkilendirilmiş ve bu konuda eğitilmiş kişiler, işleri için gerekli olduğu ölçüde kişisel verilerinize ulaşabilir. 

Öte yandan, kişisel verilerinizin üçüncü kişilerle paylaşılması halinde, üçüncü kişilerden kişisel verilerinizin güvenliğini temin etmek üzere gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklarına ve kişisel verilerinizi işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olarak işlemeleri konusunda taahhüt alınmaktadır.

Tüm tedbirlerimize rağmen, kişisel verilerinizin kanuni olmayan yollarla üçüncü kişiler tarafından elde edildiğinin veya kişisel verilerinize yetkisiz erişim sağlandığının tespit edilmesi halinde, bu durum yetkili otoritelere ve size ilgili mevzuatta belirtilen usullere uygun olarak yazılı olarak bildirilir.

Üçüncü Kişilere Ait Kişisel Verilerin Paylaşılması

www.epilepsiicinbak.com aracılığıyla UCB ile paylaştığınız üçüncü kişilere ait kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası’na tabi olarak işlenirler.

Üçüncü kişilere ait kişisel veri paylaşmanız halinde, KVKK gereğince kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve KVKK’da öngörülen açık rıza aranmaksızın kişisel verilerin işlenmesine ve/veya aktarılmasına imkan tanıyan şartlardan birinin sağlanmaması halinde ilgili kişinin hukuka uygun açık rızasının alınması sizin yükümlülüğünüzdedir. UCB, ilgili kişinin açık rızasının bulunduğunu veya anılan şartlardan birinin sağlandığını denetleme yükümlülüğü altında değildir. İlgili kişinin açık rızası bulunmaksızın ya da Kanun’da öngörülen şartlar sağlanmaksızın, üçüncü bir kişinin kişisel verisinin UCB’ye aktarılması sebebiyle, UCB’nin herhangi bir zarara uğraması halinde, UCB’nin uğradığı her türlü zararı (doğrudan veya dolaylı) size rücu etme hakkı saklıdır.

Yasal Haklar ve Başvuru Usulü

Yasal düzenlemeler doğrultusunda aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
 • Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Bu doğrultuda düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini talep etme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin olarak tüm taleplerinizi, aşağıda yer alan başvuru kanalları aracılığıyla ücretsiz olarak UCB’ye iletebilir ve haklarınızı kullanabilirsiniz. Talebinizin süresi içerisinde veya gerektiği gibi karşılanmadığını düşünüyorsanız, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na başvurabilirsiniz.

Bildirim ve Değişiklikler

Yeni bir hizmetin sunulmaya başlanması, veri işleme amaçlarının değişmesi ya da yasal düzenlemelerin değişmesi gibi gerekli hallerde bu Gizlilik Politikası zaman zaman güncelleyebiliriz. Gizlilik Politikası’nın güncel versiyonu Site’de herkesin erişimine açık olarak yayınlanır. Söz konusu değişiklikler ve güncellemeler aksi belirtilmediği sürece Site’de yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Bu sebeple bu sayfayı düzenli olarak ziyaret ederek kişisel verilerinize uygulanan politika hakkında en güncel bilgiye sahip olmanız tavsiye edilmektedir.

İletişim

Bu Gizlilik Politikası veya Site hakkındaki soru, yorum ve taleplerinizle ilgili olarak isterseniz iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Ticari Unvan             UCB Pharma A.Ş.

Ticaret Sicil No.        272281 - İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü

MERSIS No.              088300178500019

Adres                         Palladium Tower, Barbaros Mah. Kardelen Sok., No:2 Kat:24/80 | 34746

Ataşehir, İstanbul / Türkiye

E-posta                      dataprivacyturkey@ucb.com

Site Sorumlusu        Nihal İskenderoglu