Ticari Elektronik İletilerin Gönderimine İlişkin Rıza Beyanı

6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 15 Temmuz 2015 tarihli ve 29417 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik” uyarınca, alıcıların elektronik iletişim adreslerine gönderilecek ticari elektronik iletiler için alıcılardan önceden onay alınması gerekmektedir. Ticari elektronik iletiler ticari faaliyetler doğrultusunda mal ve hizmetlerin tanıtılması, pazarlaması ya da işletmenin tanınırlığının artırılması amacıyla elektronik iletişim araçlarıyla yapılan her türlü iletişimi içermektedir.

Ticari elektronik ileti gönderimine izin vermeniz durumunda, burada vermiş olduğunuz onaylar, sizlere ticari elektronik ileti gönderebilmemiz için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından bu amaçla kurulan İleti Yönetim Sistemi’ne aktarılacaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesine ve aktarılmasına ilişkin bilgilendirmeyi ilişikteki aydınlatma metninde bulabilirsiniz. Vermiş olduğunuz onayları İleti Yönetim Sistemi Web, İleti Yönetim Sistemi Mobil, çağrı merkezi, kısa numara, kısa link ve e-Devlet kapısı üzerinden yöneterek geri alabilir veya tercih ettiğiniz iletişim adresini yine bu şekilde düzenleyebilirsiniz.

Bununla birlikte, ilgili mevzuat gereğince onay gerektirmeyen elektronik iletiler, burada onay vermeseniz dahi gerekli olduğu ölçüde sizi bilgilendirmek ve sizinle iletişime geçmek amacıyla gönderilecektir.