Yan Etki Formu

Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

Kullanım Şartlarını okudum ve onaylıyorum.

Bu formu göndermek için kullanım şartlarını kabul etmeniz gerektiğini unutmayın.