ETKİNLİK
23 Haziran 2021
19:30-20:30

Vakalarla Antiepileptik İlaçların Sistemik Etkileri

Moderatör:

Prof. Dr. Sibel Velioğlu

Konuşmacılar:

Prof. Dr. Özden Kamışlı

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Şimşek

Uzm. Dr. Gaye Yıldırım

DİĞER ETKİNLİKLERTÜM ETKİNLİKLER