HEKİM GİRİŞİ

Epilepsi ve Hukuk

Epilepsi ve Hukuk

Halk arasında Sara adıyla bilinen epilepsi hastalığı toplum genelinde sebep olduğu ön yargılardan dolayı çoğu zaman hasta tarafından saklanan ya da varlığından utanıldığı için sosyal hayatı önemli boyutlarda etkileyen bir hastalıktır. Hastalığın neden olduğu toplumsal stigmalar ve hastalar üzerindeki psikolojik problemler gibi konular kadar, hastaların epilepsi nedeniyle mağdur olmalarını önlemek amacıyla bireysel hak ve özgürlükler konusunda yapılan yasal ve toplumsal düzenlemeler de büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda; anayasa, yeni ceza hukuku, medeni hukuk, iş hukuku ve çeşitli yasal düzenlemelerle epilepsi hastalarının toplumsal yaşama aktif ve üreten bireyler olarak katılımlarını sağlamak amaçlanmıştır. Birçok epilepsi hastası maalesef bugün, yasalar tarafından da korunan, sahip olduğu hakların bilincinde değil. Bu nedenle günlük hayatın önemli bir parçasında epilepsi hastası bireylerin hastalıklarından dolayı mağdur edilmesi gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Türk Ceza Kanunu’nda, Türk Medeni Kanunu’nda ve yeni İş Kanunu’nda epilepsi hastalarına özgü bazı uygulamalarla ilgili maddeler aşağıda sıralamaktadır.

  • Epilepsi hastalarının nöbet geçirirken neden oldukları bir kaza veya zarardan dolayı ceza sorumlulukları bulunmamaktadır. TCK 32- 2 maddesi
  • Geçirdiği nöbetler nedeni ile özürlülük oranı yüzde 40’ın üzerinde olan epilepsi hastalarından sosyal güvencesi bulunmayan ve bakıma muhtaç olanlarına evlerinde veya kurumlarda bakım hizmeti verilmektedir.
  • Epilepsi hastaları, yeni iş yasasına göre 50 ya da daha fazla sayıda kişi çalıştıran iş yerlerinde yüzde 3 engelli birey çalıştırma kotasından yararlanabilmektedir. Bu kotayı kullanmayan iş yerlerine ceza yaptırımı yapılmaktadır.
  • Epilepsi hastalarından 35 yaşını doldurmuş olmak kaydı ile 5 bin TL (Ortaklık halinde her ortağa 5 bin TL olmak üzere toplam 25 bin TL) engelli kredisinden yararlanabilmektedir.
  • Engellilik oranı yüzde 70 ve üzeri olan epilepsi hastaları ayda 189 TL; engellilik oranı yüzde 40-69 arası olan epilepsi hastaları ise ayda 126 TL engelli maaşı alabilmektedir.

KAYNAKLAR: http://www.turkepilepsi.org.tr/menu/4/hukuk-burosu.

02 dakika 51 saniye

Epilepsi ve Hukuk

Genel Bilgiler
EPİLEPSİ VE ÇOCUK

Çocuğunuzun nöbet geçirdiği sıradaki görünüşü sizin yoğun bir endişe ve kaygı durumuna girmenize neden olabilir, ancak çocuğunuzun sağlığı için sakin kalabilmek çok önemlidir, böylece doktorunuza ne olup bittiğini tam olarak tanımlayabilirsiniz.

DEVAMI
EPİLEPSİ VE KADIN

Dünya’da her 100 kişiden birini, Türkiye’de ise yaklaşık 750 bin kişinin hayatını olumsuz etkileyen epilepsi hastalığı, hormonlarla etkileşime bağlı olarak bu hastalığa sahip kadınlarda çoğu zaman cevapsız soru işaretlerine, eksik ya da yanlış uygulamalara neden olabilmektedir.

DEVAMI
EPİLEPSİ VE İLKYARDIM

Bir kişi yanınızda nöbet geçirdiğinde neler yapmalısınız?

DEVAMI