HEKİM GİRİŞİ
ETKİNLİK
15 Nisan 2021
20:30-21:30

Epilepside Söz Gençlerde

Moderatör:

Prof. Dr. Bülent Ünay

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Esra Serdaroğlu 

Dr. Öğr. Üyesi Mutluay Arslan

DİĞER ETKİNLİKLERTÜM ETKİNLİKLER