HEKİM GİRİŞİ
ETKİNLİK
06 Mayıs 2021
20:30-21:30

Epilepside Güncel Durum

Moderatör:

Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu

Konuşmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem Genç Sel

Doç. Dr. Hamit Özyürek

Doç. Dr. Nesrin Ceylan

DİĞER ETKİNLİKLERTÜM ETKİNLİKLER