"1","https://vimeo.com/manage/344067260/general","Oral Kontraseptif Kullanımı – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/oral-kontraseptif-kullanimi-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"2","https://vimeo.com/manage/320432194/general","Jeneralize Perioral Miyoklonili Absans Olgu Sunumu – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/jeneralize-perioral-miyoklonili-absans-olgu-sunumu-prof-dr-sibel-velioglu/"
"3","https://vimeo.com/manage/328441537/general","Vakalarla Epilepside Tedavi 4/4- Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tedavi-4-4-prof-dr-candan-gurses/"
"4","https://vimeo.com/manage/345409788/general","Menopoz ve Epilepsi – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/menopoz-ve-epilepsi-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"5","https://vimeo.com/manage/315804435/general","Status Epileptikus/Patofizyoloji – Prof. Dr. Berrin Aktekin","https://www.epilepsiicinbak.com/video/status-epileptikus-patofizyoloji-prof-dr-berrin-aktekin/"
"6","https://vimeo.com/manage/328602016/general","Artefaklar – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/artefaklar-prof-dr-candan-gurses/"
"7","https://vimeo.com/manage/313077408/general","Monotherapy Trial Designs In Focal Seizures 1/2 – Prof. Dr. Marc De Backer","https://www.epilepsiicinbak.com/video/monotherapy-trial-designs-in-focal-seizures-1-2-prof-dr-marc-de-backer/"
"8","https://vimeo.com/manage/349010263/general","Kadınlarda Epilepsi ve Levetirasetam – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kadinlarda-epilepsi-ve-levetirasetam-prof-dr-candan-gurses/"
"9","https://vimeo.com/manage/315497307/general","Jeneralize Göz Kapağı Miyoklonili Absans Olgu Sunumu – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/jeneralize-goz-kapagi-miyoklonili-absans-olgu-sunumu-prof-dr-sibel-velioglu/"
"10","https://vimeo.com/manage/328591886/general","Status Epileptikusta EEG – Prof. Dr. Kadriya Ağan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/status-epileptikusta-eeg-prof-dr-kadriya-agan/"
"11","https://vimeo.com/manage/320693020/general","Epilepsili Hastalarda Baş ve Göz Deviyasyonu – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsili-hastalarda-bas-ve-goz-deviyasyonu-prof-dr-candan-gurses/"
"12","https://vimeo.com/manage/328713099/general","Lacosamide Clinical Trials and Real Life Experiences – Prof. Dr. V. Villenueva","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lacosamide-clinical-trials-and-real-life-experiences-prof-dr-v-villenueva/"
"13","https://vimeo.com/manage/313121916/general","Lakozamidin Özellikleri – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamidin-ozellikleri-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"14","https://vimeo.com/manage/328431001/general","İlk Nöbetle Gelen Hastada Sendronomik Yaklaşım – Olgu Sunumu 2/3 – Prof. Dr. Hacer Bozdemir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ilk-nobetle-gelen-hastada-sendronomik-yaklasim-olgu-sunumu-2-3-prof-dr-hacer-bozdemir/"
"15","https://vimeo.com/manage/341128485/general","Olgularla Fokal Epilepsi Tedavisi – Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgularla-fokal-epilepsi-tedavisi-prof-dr-ibrahim-aydogdu/"
"16","https://vimeo.com/manage/315244633/general","Benvida® Roadshow 6/10 – Enzim İndüksiyonu Yapan İlaçlar – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-6-10-enzim-i%cc%87ndu%cc%88ksiyonu-yapan-i%cc%87lac%cc%a7lar-prof-dr-martin-j-brodie/"
"17","https://vimeo.com/manage/313064791/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Prof. Dr. Kezban Aslan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-prof-dr-kezban-aslan/"
"18","https://vimeo.com/manage/331418846/general","7’den 77’ye Kadın ve Epilepsi – Prof. Dr. Şenay Haspolat","https://www.epilepsiicinbak.com/video/7den-77ye-kadin-ve-epilepsi-prof-dr-senay-haspolat/"
"19","https://vimeo.com/manage/313063933/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Prof. Dr. Ebru Altındağ","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-prof-dr-ebru-altindag/"
"20","https://vimeo.com/manage/332624589/general","Epilepsi İçin Bak Farkındalık Projesi","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-icin-bak-farkindalik-projesi-video/"
"21","https://vimeo.com/manage/349010126/general","Kozmetik Yan Etkiler ve Antiepileptik İlaçlar – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kozmetik-yan-etkiler-ve-antiepileptik-ilaclar-prof-dr-candan-gurses/"
"22","https://vimeo.com/manage/320713324/general","Brivarasetamın Etki Mekanizması, Farmakokinetiği ve Etkileşimi – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/brivarasetamin-etki-mekanizmasi-farmakokinetigi-ve-etkilesimi-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"23","https://vimeo.com/manage/313129864/general","Gebelikte Antiepileptik Kullanimi ve Teratogenez Riski 4/4 – Prof. Dr. Kimford J. Meador","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gebelikte-antiepileptik-kullanimi-ve-teratogenez-riski-4-4-prof-dr-kimford-j-meador/"
"24","https://vimeo.com/manage/313119271/general","İdiyopatik Jenaralize Epilepside Lakozamid – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/idiyopatik-jenaralize-epilepside-lakozamid-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"25","https://vimeo.com/manage/328591007/general","Aktivasyon Yöntemleri – Prof. Dr. Nerses Bebek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/aktivasyon-yontemleri-prof-dr-nerses-bebek/"
"26","https://vimeo.com/manage/382154492/general","Rolandik Epilepside Tanı ve Güncel Yayınlar Eşliğinde Tedavi Yaklaşımı – Prof. Dr. İlknur Erol","https://www.epilepsiicinbak.com/video/rolandik-epilepside-tani-ve-guncel-yayinlar-esliginde-tedavi-yaklasimi-prof-dr-ilknur-erol/"
"27","https://vimeo.com/manage/328710284/general","Vakalarla Epilepside Tanı ve Ayrıcı Tanı 1/3 – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tani-ve-ayrici-tani-1-3-prof-dr-candan-gurses/"
"28","https://vimeo.com/manage/315800773/general","Klasik Antiepileptiklerde Sorunlar – Prof. Dr. İbrahim Öztura","https://www.epilepsiicinbak.com/video/klasik-antiepileptiklerde-sorunlar-prof-dr-ibrahim-oztura/"
"29","https://vimeo.com/manage/328630775/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Kadriye Ağan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-kadriye-agan/"
"30","https://vimeo.com/manage/328716243/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Gülhis Deda","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-gulhis-deda/"
"31","https://vimeo.com/manage/316073892/general","Yaşlı Hastalarda Epilepsi Tedavisi 1/2 – Prof. Dr. Nerses Bebek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/yasli-hastalarda-epilepsi-tedavisi-1-2-prof-dr-nerses-bebek/"
"32","https://vimeo.com/manage/328697121/general","Dirençli Epilepsi Olgu Örnekleri – Prof. Dr. Bülent Kara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/direncli-epilepsi-olgu-ornekleri-prof-dr-bulent-kara/"
"33","https://vimeo.com/manage/315522777/general","Speak 2016 – 2 Epilepside Tedavi Şekli – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/speak-2016-2-epilepside-tedavi-sekli-prof-dr-ibrahim-bora/"
"34","https://vimeo.com/manage/328631485/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Demet Kınay","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-demet-kinay/"
"35","https://vimeo.com/manage/313126404/general","Epilepside Komorbidite Olgu Örnekleri – Prof. Dr. Demet Kınay","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-komorbidite-olgu-ornekleri-prof-dr-demet-kinay/"
"36","https://vimeo.com/manage/315781875/general","Temporal Lobun Anatomisi, Histolojisi ve Patolojisi – Prof. Dr. Bilge Bilgiç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/temporal-lobun-anatomisi-histolojisi-ve-patolojisi-prof-dr-bilge-bilgic/"
"37","https://vimeo.com/manage/336032172/general","Fokal Epilepsilerde Klinik Güncelleme ve Tedaviler – Prof. Dr. Ebru Petek Arhan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/fokal-epilepsilerde-klinik-guncelleme-ve-tedaviler-prof-dr-ebru-petek-arhan/"
"38","https://vimeo.com/manage/320714111/general","Brivarasetamın Faz III Çalışmaları – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/brivarasetamin-faz-iii-calismalari-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"39","https://vimeo.com/manage/313452954/general","Fokal Epilepside Tedavi – Prof. Dr. Bülent Ünay","https://www.epilepsiicinbak.com/video/fokal-epilepside-tedavi-prof-dr-bulent-unay/"
"40","https://vimeo.com/manage/328625820/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Sevda İsmailoğulları","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-sevda-ismailogullari/"
"41","https://vimeo.com/manage/337537438/general","Teratojenite ve 2018 EMA Güncellemesi – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/teratojenite-ve-2018-ema-guncellemesi-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"42","https://vimeo.com/manage/315245276/general","Benvida® Roadshow 8/10 – Epilepsi ve Yaşlılık – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-8-10-epilepsi-ve-yas%cc%a7lilik-prof-dr-martin-j-brodie/"
"43","https://vimeo.com/manage/328629390/general","Ekstra Temporal Lob Nöbetlerinde Semiyoloji – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ekstra-temporal-lob-nobetlerinde-semiyoloji-prof-dr-naz-yeni/"
"44","https://vimeo.com/manage/313110430/general","Epilepside Tedavi – Prof. Dr. Gülnihal Kutlu & Prof. Dr. Barış Baklan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-tedavi-prof-dr-gulnihal-kutlu-prof-dr-baris-baklan/"
"45","https://vimeo.com/manage/328435174/general","Vakalarla Epilepside Tedavi 1/4 – Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tedavi-1-4-prof-dr-aysen-gokyigit/"
"46","https://vimeo.com/manage/328626916/general","Erişkin Olgularda Ayırıcı Tanı: Olgu Sunumları – Prof. Dr. İpek Midi","https://www.epilepsiicinbak.com/video/eriskin-olgularda-ayirici-tani-olgu-sunumlari-prof-dr-ipek-midi/"
"47","https://vimeo.com/manage/328696518/general","Çocukluk Çağı Dirençli Epilepsi Olgu Örnekleri – Prof. Dr. Tuğba Hırfanoğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/cocukluk-cagi-direncli-epilepsi-olgu-ornekleri-prof-dr-tugba-hirfanoglu/"
"48","https://vimeo.com/manage/328698821/general","Yeni Tanı Almış Hastalarda Epilepsi Tedavisi – Prof. Dr. Betül Baykan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/yeni-tani-almis-hastalarda-epilepsi-tedavisi-prof-dr-betul-baykan/"
"49","https://vimeo.com/manage/328419408/general","Olgu Sunumu 3/4 – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-3-4-prof-dr-sibel-velioglu/"
"50","https://vimeo.com/manage/313121488/general","Lakozamid Uzun Dönem Çalışması – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-uzun-donem-calismasi-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"51","https://vimeo.com/manage/313436310/general","Epilepsi Monoterapisinde Lakozamid/Klinik Çalışmalar – Prof. Dr. İbrahim Öztura","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-monoterapisinde-lakozamid-klinik-calismalar-prof-dr-ibrahim-oztura/"
"52","https://vimeo.com/manage/313433206/general","Antiepileptik Tedaviler Mercek Altında – Prof. Dr. Betül Baykal","https://www.epilepsiicinbak.com/video/antiepileptik-tedaviler-mercek-altinda-prof-dr-betul-baykal/"
"53","https://vimeo.com/manage/411387240/general","Epilepsi Tedavisinde; Etkinlik mi, Güvenlilik mi? Speak Epilepsi Akademisi Canlı Yayını – Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-etkinlik-mi-guvenlilik-mi-speak-epilepsi-akademisi-canli-yayini-prof-dr-fusun-ferda-erdogan/"
"54","https://vimeo.com/manage/328428571/general","İlk Nöbetle Gelen Hastada Sendronomik Yaklaşım – Olgu Sunumu 1/3 – Prof. Dr.Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ilk-nobetle-gelen-hastada-sendronomik-yaklasim-olgu-sunumu-1-3-prof-dr-naz-yeni/"
"55","https://vimeo.com/manage/315239448/general","Benvida® Roadshow 1/10 -Giriş – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-1-10-giris-prof-dr-martin-j-brodie/"
"56","https://vimeo.com/manage/313123234/general","Tedavide Monoterapinin Önemi – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/tedavide-monoterapinin-onemi-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"57","https://vimeo.com/manage/328712441/general","Yeni Antiepileptik İlaçlar – Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli","https://www.epilepsiicinbak.com/video/yeni-antiepileptik-ilaclar-prof-dr-yasemin-bicer-gomceli/"
"58","https://vimeo.com/manage/313071359/general","Levetirasetam Etki Mekanizması – 2/3","https://www.epilepsiicinbak.com/video/levetirasetam-etki-mekanizmasi-2-3/"
"59","https://vimeo.com/manage/320691964/general","Beyin ve Görme – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/beyin-ve-gorme-prof-dr-candan-gurses/"
"60","https://vimeo.com/manage/328427013/general","Olgular Eşliğinde Dirençli Epilepsilerde Tedavi 3/3 – Prof. Dr. Hacer Bozdemir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgular-esliginde-direncli-epilepsilerde-tedavi-3-3-prof-dr-hacer-bozdemir/"
"61","https://vimeo.com/manage/313064185/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Prof. Dr. Kemal Tutkavul","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-prof-dr-kemal-tutkavul/"
"62","https://vimeo.com/manage/328424904/general","Olgular Eşliğinde Dirençli Epilepsilerde Tedavi 2/3 – Prof. Dr. Erhan Bilir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgular-esliginde-direncli-epilepsilerde-tedavi-2-3-prof-dr-erhan-bilir/"
"63","https://vimeo.com/manage/315527397/general","Epilepside Tedavi Yaklaşımı – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-tedavi-yaklasimi-prof-dr-naz-yeni/"
"64","https://vimeo.com/manage/328715937/general","Bilişsel Fonksiyon Bozuklukları ve Epilepsi – Doç. Dr. Mehpare Özkan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/bilissel-fonksiyon-bozukluklari-ve-epilepsi-doc-dr-mehpare-ozkan/"
"65","https://vimeo.com/manage/315522777/general","Epilepside Tedavi Şekli – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-tedavi-sekli-prof-dr-ibrahim-bora/"
"66","https://vimeo.com/manage/315790840/general","Temporal Lob Epilepsisinin Klinik Özellikleri ve EEG – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/temporal-lob-epilepsisinin-klinik-ozellikleri-ve-eeg-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"67","https://vimeo.com/manage/313117279/general","Old and Newer AEDs in the Current Treatment of Epilepsy – Prof. Dr. Ley Sander","https://www.epilepsiicinbak.com/video/old-and-newer-aeds-in-the-current-treatment-of-epilepsy-prof-dr-ley-sander/"
"68","https://vimeo.com/manage/328616619/general","Nonepileptik Paroksizmal Tablolar Olgu Sunumları – Prof. Dr. Veysi Demirbilek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/nonepileptik-paroksizmal-tablolar-olgu-sunumlari-prof-dr-veysi-demirbilek/"
"69","https://vimeo.com/manage/313069089/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Prof. Dr. Kadriye Ağan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-prof-dr-kadriye-agan/"
"70","https://vimeo.com/manage/349008244/general","Aile Planlaması ve Antiepileptik İlaçlar – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/aile-planlamasi-ve-antiepileptik-ilaclar-prof-dr-candan-gurses/"
"71","https://vimeo.com/manage/313071318/general","Levetirasetam Etki Mekanizması – 1/3","https://www.epilepsiicinbak.com/video/levetirasetam-etki-mekanizmasi-1-3/"
"72","https://vimeo.com/manage/320714796/general","Epilepsi tedavisinde AEİ’ların ortaya çıkışı – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-aeilarin-ortaya-cikisi-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"73","https://vimeo.com/manage/313435938/general","Epilepsi Monoterapisinde Lakozamid/Genel Bilgiler – Prof. Dr. İbrahim Öztura","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-monoterapisinde-lakozamid-genel-bilgiler-prof-dr-ibrahim-oztura/"
"74","https://vimeo.com/manage/313450719/general","Fokal Nöbetler – Prof. Dr. Ayşe Serdaroğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/fokal-nobetler-prof-dr-ayse-serdaroglu/"
"75","https://vimeo.com/manage/328595809/general","Temel Dalga Patternleri – Prof. Dr. Hacer Bozdemir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/temel-dalga-patternleri-prof-dr-hacer-bozdemir/"
"76","https://vimeo.com/manage/328450101/general","Özel Gruplarda Epilepsi Tedavisi – Olgu Sunumu 3/4- Prof. Dr. Betül Baykan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ozel-gruplarda-epilepsi-tedavisi-olgu-sunumu-3-4-prof-dr-betul-baykan/"
"77","https://vimeo.com/manage/313445803/general","Lakozamid Monoterapisi – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-monoterapisi-prof-dr-ibrahim-bora/"
"78","https://vimeo.com/manage/313229617/general","Baş Deviyasyonunun Altında Yatan Nöral Ağlar ve Lateralizasyon Değeri – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/bas-deviyasyonunun-altinda-yatan-noral-aglar-ve-lateralizasyon-degeri-prof-dr-candan-gurses/"
"79","https://vimeo.com/manage/328628102/general","Olgu Sunumu – Dr. Günay Gül","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-dr-gunay-gul/"
"80","https://vimeo.com/manage/382153722/general","Rolandik Epilepsi Gerçekten Selim Bir Hastalık Mı? – Prof. Dr. İlknur Erol","https://www.epilepsiicinbak.com/video/rolandik-epilepsi-gercekten-selim-bir-hastalik-mi-prof-dr-ilknur-erol/"
"81","https://vimeo.com/manage/328585742/general","Temporal Lob Epilepsisinde İktal Skalp EEG Bulguları – Prof. Dr. Neşe Dericioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/temporal-lob-epilepsisinde-iktal-skalp-eeg-bulgulari-prof-dr-nese-dericioglu/"
"82","https://vimeo.com/manage/313125935/general","Olgularla Epilepside Ayırcı Tanı – Prof. Dr. Ebru Altındağ","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgularla-epilepside-ayirci-tani-prof-dr-ebru-altindag/"
"83","https://vimeo.com/manage/328588587/general","Koma ve Ensefalopatilerde EEG Patternleri – Prof. Dr. Zeki Gökçil","https://www.epilepsiicinbak.com/video/koma-ve-ensefalopatilerde-eeg-patternleri-prof-dr-zeki-gokcil/"
"84","https://vimeo.com/manage/315810898/general","Epileptik Ensefalopatili̇ Hastaya Yaklaşım ve Tanı – Prof. Dr. Veysi Demirbilek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epileptik-ensefalopatili%cc%87-hastaya-yaklasim-ve-tani-prof-dr-veysi-demirbilek/"
"85","https://vimeo.com/manage/315246313/general","Benvida® Roadshow 10/10 – Doğru Hasta, Doğru İlaçla Tedavi Edilir – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-10-10-dog%cc%86ru-hasta-dog%cc%86ru-i%cc%87lac%cc%a7la-tedavi-edilir-prof-dr-martin-j-brodie/"
"86","https://vimeo.com/manage/337547121/general","Major Konjenital Malformasyon ve AEİ Seçimi – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/major-konjenital-malformasyon-ve-aei-secimi-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"87","https://vimeo.com/manage/328592894/general","İnteriktal EEG Anormallikleri – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/interiktal-eeg-anormallikleri-prof-dr-sibel-velioglu/"
"88","https://vimeo.com/manage/382159384/general","Sorular ve Cevaplar – Prof. Dr. İlknur Erol","https://www.epilepsiicinbak.com/video/sorular-ve-cevaplar-prof-dr-ilknur-erol/"
"89","https://vimeo.com/manage/328594314/general","EEG’de Montaj ve Polarite – Prof. Dr. İbrahim Öztura","https://www.epilepsiicinbak.com/video/eegde-montaj-ve-polarite-prof-dr-ibrahim-oztura/"
"90","https://vimeo.com/manage/313119683/general","Lakozamid Monoterapi Çalışması – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-monoterapi-calismasi-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"91","https://vimeo.com/manage/315786301/general","Epilepsi Nöbetlerinde Alan Kavramları – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-nobetlerinde-alan-kavramlari-prof-dr-candan-gurses/"
"92","https://vimeo.com/manage/328711874/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-nihal-olgac-dundar/"
"93","https://vimeo.com/manage/328716559/general","Febril Konvülziyon – Prof. Dr. Yavuz Gürer","https://www.epilepsiicinbak.com/video/febril-konvulziyon-prof-dr-yavuz-gurer/"
"94","https://vimeo.com/manage/315266306/general","Yaşlılıkta Epilepsi: Güncel Tedavi ve Tedavi Trendleri – Prof. Dr. Eugen Trinka","https://www.epilepsiicinbak.com/video/yaslilikta-epilepsi-guncel-tedavi-ve-tedavi-trendleri-prof-dr-eugen-trinka/"
"95","https://vimeo.com/manage/313129618/general","Gebelikte Antiepileptik Kullanimi ve Teratogenez Riski 3/4 – Prof. Dr. Kimford J. Meador","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gebelikte-antiepileptik-kullanimi-ve-teratogenez-riski-3-4-prof-dr-kimford-j-meador/"
"96","https://vimeo.com/manage/328695392/general","Yeni Antiepileptik İlaçlar – Prof. Dr. İbrahim Aydoğdu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/yeni-antiepileptik-ilaclar-prof-dr-ibrahim-aydogdu/"
"97","https://vimeo.com/manage/382151949/general","Rolandik Epilepsi ve Atipik Rolandik Epilepsi Tanımı – Prof. Dr. İlknur Erol","https://www.epilepsiicinbak.com/video/rolandik-epilepsi-ve-atipik-rolandik-epilepsi-tanimi-prof-dr-ilknur-erol/"
"98","https://vimeo.com/manage/331418194/general","7’den 77’ye Kadın ve Epilepsi – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/7den-77ye-kadin-ve-epilepsi-prof-dr-candan-gurses/"
"99","https://vimeo.com/manage/349009319/general","Kadınlarda Epilepsi ve Majör Konjenital Malformasyon Riski – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kadinlarda-epilepsi-ve-major-konjenital-malformasyon-riski-prof-dr-candan-gurses/"
"100","https://vimeo.com/manage/328701569/general","Epilepsinin Nöropsikolojik Değerlendirmesi – Prof. Dr. Öget Öktem Tanör","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsinin-noropsikolojik-degerlendirmesi-prof-dr-oget-oktem-tanor/"
"101","https://vimeo.com/manage/328716838/general","Çocuklarda Status Epileptikus – Prof. Dr. Serap Teber","https://www.epilepsiicinbak.com/video/cocuklarda-status-epileptikus-prof-dr-serap-teber/"
"102","https://vimeo.com/manage/315532861/general","Epilepsi Tedavisinde Lakozamid – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-lakozamid-prof-dr-naz-yeni/"
"103","https://vimeo.com/manage/328700420/general","Epilepsi Tedavisi – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisi-prof-dr-ibrahim-bora/"
"104","https://vimeo.com/manage/320694149/general","Baş ve Göz Deviyasyonu / Olgu sunumu – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/bas-ve-goz-deviyasyonu-olgu-sunumu-prof-dr-candan-gurses/"
"105","https://vimeo.com/manage/320273644/general","Olgu Sunumu – Doç. Dr. Coşkun Yarar","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-doc-dr-coskun-yarar/"
"106","https://vimeo.com/manage/349009797/general","Kadın ve Epilepsi – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kadin-ve-epilepsi-prof-dr-candan-gurses/"
"107","https://vimeo.com/manage/328713983/general","Lacosamide In Partial Onset Seizures – Prof. Dr. W. Rosenfeld","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lacosamide-in-partial-onset-seizures-prof-dr-w-rosenfeld/"
"108","https://vimeo.com/manage/315523802/general","Epilepside Konvasiyonel İlaçlar – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-konvasiyonel-ilaclar-prof-dr-ibrahim-bora/"
"109","https://vimeo.com/manage/328604786/general","Özgün EEG Patternleri – Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ozgun-eeg-patternleri-prof-dr-aysen-gokyigit/"
"110","https://vimeo.com/manage/331418846/general","7’den 77’ye Kadın ve Epilepsi 1/2 – Prof. Dr. Şenay Haspolat","https://www.epilepsiicinbak.com/video/7den-77ye-kadin-ve-epilepsi-1-2-prof-dr-senay-haspolat/"
"111","https://vimeo.com/manage/349008514/general","Fertilite ve Polikistik Over Sendromu – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/fertilite-ve-polikistik-over-sendromu-prof-dr-candan-gurses/"
"112","https://vimeo.com/manage/328703162/general","Olgu Sunumu – Doç. Dr. Özlem Çokar","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-doc-dr-ozlem-cokar/"
"113","https://vimeo.com/manage/313127960/general","Olgu Örnekleri – Prof. Dr. Bülent Kara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-ornekleri-prof-dr-bulent-kara/"
"114","https://vimeo.com/manage/313067572/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Prof. Dr. Nerses Bebek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-prof-dr-nerses-bebek/"
"115","https://vimeo.com/manage/328442069/general","Dirençli Epilepsilerde Tanı ve Tedavi – Olgu Sunumu 1/3- Prof.Dr. Hacer Bozdemir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/direncli-epilepsilerde-tani-ve-tedavi-olgu-sunumu-1-3-prof-dr-hacer-bozdemir/"
"116","https://vimeo.com/manage/313456436/general","Benvida® Roadshow – Prof. Dr. Manuel Toledo","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-prof-dr-manuel-toledo/"
"117","https://vimeo.com/manage/320692681/general","Göz Hareketleri – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/goz-hareketleri-prof-dr-candan-gurses/"
"118","https://vimeo.com/manage/315798423/general","Acilde Status Epileptikus Tedavisi – Prof. Dr. Gülnihal Kutlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/acilde-status-epileptikus-tedavisi-prof-dr-gulnihal-kutlu/"
"119","https://vimeo.com/manage/316075765/general","Yaşlı Hastalarda Epilepsi Tedavisi 2/2- Prof. Dr. Nerses Bebek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/yasli-hastalarda-epilepsi-tedavisi-2-2-prof-dr-nerses-bebek/"
"120","https://vimeo.com/manage/328631961/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Barış Baklan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-baris-baklan/"
"121","https://vimeo.com/manage/328628634/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Ebru Apaydın Doğan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-ebru-apaydin-dogan/"
"122","https://vimeo.com/manage/320434120/general","ILEA Sınıflamalarına Göre Absans Nöbetler- Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ilea-siniflamalarina-gore-absans-nobetler-prof-dr-sibel-velioglu/"
"123","https://vimeo.com/manage/328589646/general","Patolojik EEG – Prof. Dr. Özlem Çokar","https://www.epilepsiicinbak.com/video/patolojik-eeg-prof-dr-ozlem-cokar/"
"124","https://vimeo.com/manage/315245843/general","Benvida® Roadshow 9/10 – İlaç Ruhsatlandırma Aşamaları – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/prof-dr-martin-j-brodie-benvida-roadshow-9_i%cc%87lac%cc%a7-ruhsatlandirma-as%cc%a7amalari/"
"125","https://vimeo.com/manage/315531609/general","Epilepsi Tedavisinde Brivarasetam ve Lakozamid – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-brivarasetam-ve-lakozamid-prof-dr-naz-yeni/"
"126","https://vimeo.com/manage/316071560/general","Gebelikte Nöbet Kontrolü – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gebelikte-nobet-kontrolu-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"127","https://vimeo.com/manage/328706058/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Gülnihal Kutlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-gulnihal-kutlu/"
"128","https://vimeo.com/manage/315246657/general","Epilepside Lakozamid Monoterapisi – Dr. Vicente Villanueva","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-lakozamid-monoterapisi-dr-vicente-villanueva/"
"129","https://vimeo.com/manage/349008731/general","Kadınlarda Epilepsi ve Önemli Güncelleme – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kadinlarda-epilepsi-ve-onemli-guncelleme-prof-dr-candan-gurses/"
"130","https://vimeo.com/manage/328423079/general","Olgular Eşliğinde Dirençli Epilepsilerde Tedavi 1/3 – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgular-esliginde-direncli-epilepsilerde-tedavi-1-3-prof-dr-candan-gurses/"
"131","https://vimeo.com/manage/328598000/general","Polisomnografi – Prof. Dr. Derya Karadeniz","https://www.epilepsiicinbak.com/video/polisomnografi-prof-dr-derya-karadeniz/"
"132","https://vimeo.com/manage/345846510/general","Epileptik Annelerin En Çok Merak Ettiği Sorular ve Cevapları – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epileptik-annelerin-en-cok-merak-ettigi-sorular-ve-cevaplari-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"133","https://vimeo.com/manage/315245003/general","Benvida® Roadshow 7/10 – Nörofizyolojik ve Psikiyatrik Komorbiteler – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-7-10-no%cc%88rofizyolojik-ve-psikiyatrik-komorbiteler-prof-dr-martin-j-brodie/"
"134","https://vimeo.com/manage/315243366/general","Benvida® Roadshow 3&4/10 – Yeni Teşhis Konulan Epilepsi – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-34-10-yeni-teshis-konulan-epilepsi-prof-dr-martin-j-brodie/"
"135","https://vimeo.com/manage/321437883/general","Kadın ve Epilepsi – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kadin-ve-epilepsi-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"136","https://vimeo.com/manage/313439353/general","Epilepsi Tedavisinde Güncel Durum – Prof. Dr. Kürşad Aydın","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-guncel-durum-prof-dr-kursad-aydin/"
"137","https://vimeo.com/manage/328711553/general","Pediyatri Olgu Sunumu – Dr. Ceren Çıralı","https://www.epilepsiicinbak.com/video/pediyatri-olgu-sunumu-dr-ceren-cirali/"
"138","https://vimeo.com/manage/328445339/general","Dirençli Epilepsilerde Tanı ve Tedavi – Olgu Sunumu 3/3- Prof.Dr. İbrahim Aydoğdu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/direncli-epilepsilerde-tani-ve-tedavi-olgu-sunumu-3-3-prof-dr-ibrahim-aydogdu/"
"139","https://vimeo.com/manage/328446304/general","Özel Gruplarda Epilepsi Tedavisi – Olgu Sunumu 1/4- Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ozel-gruplarda-epilepsi-tedavisi-olgu-sunumu-1-4-prof-dr-ibrahim-bora/"
"140","https://vimeo.com/manage/316067715/general","Epilepsi ve Gebelik – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-ve-gebelik-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"141","https://vimeo.com/manage/349011171/general","Rolandik Epilepsi Tedavisi – Prof. Dr. Ebru Petek Arhan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/rolandik-epilepsi-tedavisi-prof-dr-ebru-petek-arhan/"
"142","https://vimeo.com/manage/313440580/general","Prof. Dr. Kürşad Aydın – Epilepsi Tedavisinde Yeni Çözüm Arayışları","https://www.epilepsiicinbak.com/video/prof-dr-kursad-aydin-epilepsi-tedavisinde-yeni-cozum-arayislari/"
"143","https://vimeo.com/manage/328587920/general","Uzun Süreli Video EMG Monitorizasyon – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/uzun-sureli-video-emg-monitorizasyon-prof-dr-ibrahim-bora/"
"144","https://vimeo.com/manage/313120107/general","Lakozamid Monoterapisine Geciş Olgu Sunumu – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-monoterapisine-gecis-olgu-sunumu-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"145","https://vimeo.com/manage/328443786/general","Dirençli Epilepsilerde Tanı ve Tedavi – Olgu Sunumu 2/3- Prof.Dr. Erhan Bilir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/direncli-epilepsilerde-tani-ve-tedavi-olgu-sunumu-2-3-prof-dr-erhan-bilir/"
"146","https://vimeo.com/manage/328587206/general","Neden EEG Kaydı Yapıyoruz? – Prof. Dr. İrsel Tezer Filik","https://www.epilepsiicinbak.com/video/neden-eeg-kaydi-yapiyoruz-prof-dr-irsel-tezer-filik/"
"147","https://vimeo.com/manage/313063276/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Avukat Çağrı Şükrü Uluslu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-avukat-cagri-sukru-uluslu/"
"148","https://vimeo.com/manage/315794772/general","Temporal Lob Epilepsisinin Radyolojisi – Prof. Dr. Demet Kınay","https://www.epilepsiicinbak.com/uncategorized/temporal-lob-epilepsisinin-radyolojisi-prof-dr-demet-kinay/"
"149","https://vimeo.com/manage/313071405/general","Levetirasetam Etki Mekanizması – 3/3","https://www.epilepsiicinbak.com/video/levetirasetam-etki-mekanizmasi-3-3/"
"150","https://vimeo.com/manage/315730479/general","Ayın Olgusu – Doç. Dr. Murat Alemdar","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ayin-olgusu-doc-dr-murat-alemdar/"
"151","https://vimeo.com/manage/313440061/general","Epilepsi Tedavisinde Karşılanmamış İhtiyaçlar – Prof. Dr. Kürşad Aydın","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-karsilanmamis-ihtiyaclar-prof-dr-kursad-aydin/"
"152","https://vimeo.com/manage/328451526/general","Özel Gruplarda Epilepsi Tedavisi – Olgu Sunumu 4/4- Prof. Dr. Barış Baklan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ozel-gruplarda-epilepsi-tedavisi-olgu-sunumu-4-4-prof-dr-baris-baklan/"
"153","https://vimeo.com/manage/331418194/general","7’den 77’ye Kadın ve Epilepsi 2/2 – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/7den-77ye-kadin-ve-epilepsi-2-2-prof-dr-candan-gurses/"
"154","https://vimeo.com/manage/328708463/general","Dirençli Epilepsi – Yrd. Doç. Dr. Demet İlhan Algın","https://www.epilepsiicinbak.com/video/direncli-epilepsi-yrd-doc-dr-demet-ilhan-algin/"
"155","https://vimeo.com/manage/313077801/general","Lakozamid Monoterapisi – Prof. Dr. Manuel Toledo","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-monoterapisi-prof-dr-manuel-toledo/"
"156","https://vimeo.com/manage/328438234/general","Vakalarla Epilepside Tedavi 2/4 – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tedavi-2-4-prof-dr-sibel-velioglu/"
"157","https://vimeo.com/manage/313066314/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-prof-dr-naz-yeni/"
"158","https://vimeo.com/manage/328707009/general","Epilepsi ve Gebelik – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-ve-gebelik-prof-dr-cigdem-ozkara-2/"
"159","https://vimeo.com/manage/328705063/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Kadriye Ağan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-kadriye-agan-2/"
"160","https://vimeo.com/manage/328586422/general","İnvaziv EEG – Prof. Dr. Erhan Bilir","https://www.epilepsiicinbak.com/video/invaziv-eeg-prof-dr-erhan-bilir/"
"161","https://vimeo.com/manage/328447671/general","Özel Gruplarda Epilepsi Tedavisi – Olgu Sunumu 2/4- Prof. Dr. Berrin Aktekin","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ozel-gruplarda-epilepsi-tedavisi-olgu-sunumu-2-4-prof-dr-berrin-aktekin/"
"162","https://vimeo.com/manage/315530173/general","Epilepsi Tedavisinde Yeni Etki Mekanizmaları – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-yeni-etki-mekanizmalari-prof-dr-naz-yeni/"
"163","https://vimeo.com/manage/328599506/general","Ekstra Temporal Fokal Epilepsilerde İktal EEG – Prof. Dr. Berrin Aktekin","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ekstra-temporal-fokal-epilepsilerde-iktal-eeg-prof-dr-berrin-aktekin/"
"164","https://vimeo.com/manage/313239598/general","Brivarasetam Sunumu – Prof. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/brivarasetam-sunumu-prof-cigdem-ozkara/"
"165","https://vimeo.com/manage/320433416/general","Jeneralize Miyoklonili Absans Olgu Sunumu – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/jeneralize-miyoklonili-absans-olgu-sunumu-prof-dr-sibel-velioglu/"
"166","https://vimeo.com/manage/328433398/general","İlk Nöbetle Gelen Hastada Sendronomik Yaklaşım – Olgu Sunumu 3/3 – Prof. Dr. Ayşen Gökyiğit","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ilk-nobetle-gelen-hastada-sendronomik-yaklasim-olgu-sunumu-3-3-prof-dr-aysen-gokyigit/"
"167","https://vimeo.com/manage/313434656/general","Antiepileptik Tedavilere Genel Bakış – Prof. Dr. Betül Baykal","https://www.epilepsiicinbak.com/video/antiepileptik-tedavilere-genel-bakis-prof-dr-betul-baykal/"
"168","https://vimeo.com/manage/328612734/general","Olgu Sunumu – Doç. Dr. Yasemin Gömçeli","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-doc-dr-yasemin-gomceli/"
"169","https://vimeo.com/manage/313441815/general","Epilepsi Tedavisinde Kognitif ve Davranışsal Problemler – Prof. Dr. Şenay Haspolat","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-kognitif-ve-davranissal-problemler-prof-dr-senay-haspolat/"
"170","https://vimeo.com/manage/328417259/general","Olgu Sunumu 1/4 – Prof. Dr. Ayşın Dervent","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-1-4-prof-dr-aysin-dervent/"
"171","https://vimeo.com/manage/313071241/general","Lakozamid Etki Mekanizması","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-etki-mekanizmasi/"
"172","https://vimeo.com/manage/328418958/general","Olgu Sunumu 2/4 – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-2-4-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"173","https://vimeo.com/manage/328693206/general","Kadın ve Epilepsi – Prof. Dr. Gülnihal Kutlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/kadin-ve-epilepsi-prof-dr-gulnihal-kutlu/"
"174","https://vimeo.com/manage/315521090/general","Epilepside İlaç Seçimi ve Yaşam Kalitesi – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepside-ilac-secimi-ve-yasam-kalitesi-prof-dr-ibrahim-bora/"
"175","https://vimeo.com/manage/313070579/general","Epilepsi İçin Bak – 2017","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-icin-bak-2017/"
"176","https://vimeo.com/manage/320712245/general","Brivarasetam Güvenlilik Verileri ve Özet – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/brivarasetam-guvenlilik-verileri-ve-ozet-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"177","https://vimeo.com/manage/315493046/general","Jeneralize Otomatizmalı Absans Olgu Sunumu – Prof. Dr. Sibel Velioğlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/jeneralize-otomatizmali-absans-olgu-sunumu-prof-dr-sibel-velioglu/"
"178","https://vimeo.com/manage/328625190/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Yasemin Biçer Gömceli","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-yasemin-bicer-gomceli/"
"179","https://vimeo.com/manage/315277202/general","Teknoloji Seçiminin Epilepsi Hastalarının Ameliyat Sonrası İyileşmelerine Etkisi – Dr. Andrew McEvoy","https://www.epilepsiicinbak.com/video/teknoloji-seciminin-epilepsi-hastalarinin-ameliyat-sonrasi-iyilesmelerine-etkisi-dr-andrew-mcevoy/"
"180","https://vimeo.com/manage/313123460/general","Epilepsi Sınıflamasındaki Güncel Yaklaşımlar – Prof. Dr. Berrin Aktekin","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-siniflamasindaki-guncel-yaklasimlar-prof-dr-berrin-aktekin/"
"181","https://vimeo.com/manage/328697610/general","Stereotipler – Prof. Dr. Füsun Ferda Erdoğan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/stereotipler-prof-dr-fusun-ferda-erdogan/"
"182","https://vimeo.com/manage/315807195/general","Epilepsi Nöroloji Sınıflandırması 2017 – Prof. Dr. Semai Bek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-noroloji-siniflandirmasi-2017-prof-dr-semai-bek/"
"183","https://vimeo.com/manage/328712079/general","Olgu Sunumu – Dr. Sema Tanrıverdi","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-dr-sema-tanriverdi/"
"184","https://vimeo.com/manage/328709624/general","Vakalarla Epilepside Tanı ve Ayrıcı Tanı 2/3 – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tani-ve-ayrici-tani-2-3-prof-dr-ibrahim-bora/"
"185","https://vimeo.com/manage/328585057/general","EEG’de Matürasyon – Prof. Dr. Veysi Demirbilek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/eegde-maturasyon-prof-dr-veysi-demirbilek/"
"186","https://vimeo.com/manage/328715547/general","Gelişimsel Bozukluklarda Epilepsi – Prof. Dr. Sebahattin Vurucu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gelisimsel-bozukluklarda-epilepsi-prof-dr-sebahattin-vurucu/"
"187","https://vimeo.com/manage/328708968/general","Vakalarla Epilepside Tanı ve Ayrıcı Tanı 3/3 – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tani-ve-ayrici-tani-3-3-prof-dr-naz-yeni/"
"188","https://vimeo.com/manage/315241404/general","Benvida® Roadshow 2/10 – Monoterapi Tedavisi – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/benvida-roadshow-2-10-monoterapi-tedavisi-prof-dr-martin-j-brodie/"
"189","https://vimeo.com/manage/329606121/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Ebru Altındağ","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-ebru-altindag/"
"190","https://vimeo.com/manage/313128957/general","Gebelikte Antiepileptik Kullanimi ve Teratogenez Riski 1/4 – Prof. Dr. Kimford J. Meador","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gebelikte-antiepileptik-kullanimi-ve-teratogenez-riski-1-4-prof-dr-kimford-j-meador/"
"191","https://vimeo.com/manage/313128535/general","Genetik Olgu Örnekleri – Prof. Dr. Nerses Bebek","https://www.epilepsiicinbak.com/video/genetik-olgu-ornekleri-prof-dr-nerses-bebek/"
"192","https://vimeo.com/manage/328421695/general","Olgu Sunumu 4/4 – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-4-4-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"193","https://vimeo.com/manage/313129326/general","Gebelikte Antiepileptik Kullanimi ve Teratogenez Riski 2/4 – Prof. Dr. Kimford J. Meador","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gebelikte-antiepileptik-kullanimi-ve-teratogenez-riski-2-4-prof-dr-kimford-j-meador/"
"194","https://vimeo.com/manage/328715051/general","Antiepileptik İlaçların Bilişsel Etkileri – Prof. Dr. Bülent Ünay","https://www.epilepsiicinbak.com/video/antiepileptik-ilaclarin-bilissel-etkileri-prof-dr-bulent-unay/"
"195","https://vimeo.com/manage/313182038/general","Epilepsi Cerrahisinde Semiyolojik Yaklaşım Yeterli Mi – Prof. Dr. Berrin Aktekin","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-cerrahisinde-semiyolojik-yaklasim-yeterli-mi-prof-dr-berrin-aktekin/"
"196","https://vimeo.com/manage/313443505/general","Epilepsi ve Kognisyon – Prof. Dr. Şenay Haspolat","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-ve-kognisyon-prof-dr-senay-haspolat/"
"197","https://vimeo.com/manage/313069506/general","Epilepsi Hakkında Merak Edilenler – Uzm. Klinik Psikolog Şevin Ayan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hakkinda-merak-edilenler-uzm-klinik-psikolog-sevin-ayan/"
"198","https://vimeo.com/manage/328711230/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Aycan Ünalp","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-aycan-unalp/"
"199","https://vimeo.com/manage/328596792/general","Bening EEG Varyantları – Prof. Dr. Gülnihal Kutlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/bening-eeg-varyantlari-prof-dr-gulnihal-kutlu/"
"200","https://vimeo.com/manage/328698223/general","Epilepsi Tedavisinde Lakozamid Deneyimleri – Prof. Dr. İbrahim Bora","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-lakozamid-deneyimleri-prof-dr-ibrahim-bora/"
"201","https://vimeo.com/manage/328704195/general","Epilepsi Tedavisinde Hayata Açılan Kapı – Prof. Dr. Naz Yeni","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-hayata-acilan-kapi-prof-dr-naz-yeni/"
"202","https://vimeo.com/manage/315774470/general","Epileptik Ensefalopatili Çocuklarda Tedavi Yaklaşımları – Prof. Dr. Ayşın Dervent","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epileptik-ensefalopatili-cocuklarda-tedavi-yaklasimlari-prof-dr-aysin-dervent/"
"203","https://vimeo.com/manage/315274403/general","Epilepsi Hastalarında Kognitif Bozukluklar: Hastalık ve Tedavinin Sonuçları – Prof. Dr. Albert Aldencamp","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-hastalarinda-kognitif-bozukluklar-hastalik-ve-tedavinin-sonuclari-prof-dr-albert-aldencamp/"
"204","https://vimeo.com/manage/313265480/general","Lakozamid ve Monoterapi – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-ve-monoterapi-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"205","https://vimeo.com/manage/315244525/general","Benvida® Roadshow 5/10 – LCM ile Tedavi – Prof. Dr. Martin J Brodie","https://www.epilepsiicinbak.com/video/prof-dr-martin-j-brodie-benvida-roadshow-5_lcm-ile-tedavi/"
"206","https://vimeo.com/manage/313444800/general","Lakozamid Monoterapisi Olgu Örnekleri – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/prof-dr-candan-gurses-lakozamid-monoterapisi-olgu-ornekleri/"
"207","https://vimeo.com/manage/328439795/general","Vakalarla Epilepside Tedavi 3/4 – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/vakalarla-epilepside-tedavi-3-4-prof-dr-candan-gurses/"
"208","https://vimeo.com/manage/313127106/general","Olgu Sunumu – Prof. Dr. Kadriye Ağan Yıldırım","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-prof-dr-kadriye-agan-yildirim/"
"209","https://vimeo.com/manage/316069568/general","Gebelikte kullanılan AEİ’lar ve Kognitif Bozukluklar – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/gebelikte-kullanilan-aeilar-ve-kognitif-bozukluklar-prof-dr-cigdem-ozkara/"
"210","https://vimeo.com/manage/328714821/general","Epilepsi Tedavisinde Yeni Alternatifler – Prof. Dr. Candan Gürses","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-tedavisinde-yeni-alternatifler-prof-dr-candan-gurses/"
"211","https://vimeo.com/manage/349010392/general","Fokal Epilepsi Tedavisinde Makaleler – Prof. Dr. Ebru Petek Arhan","https://www.epilepsiicinbak.com/video/fokal-epilepsi-tedavisinde-makaleler-prof-dr-ebru-petek-arhan/"
"212","https://vimeo.com/manage/328622333/general","Olgu Sunumu – Dr. Abidin Erdal","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgu-sunumu-dr-abidin-erdal/"
"213","https://vimeo.com/manage/313125345/general","Olgularla Ayırıcı Tanı – Prof. Dr. Dr. Gülnihal Kutlu","https://www.epilepsiicinbak.com/video/olgularla-ayirici-tani-prof-dr-dr-gulnihal-kutlu/"
"214","https://vimeo.com/manage/313070362/general","Epilepsi ve Ben 2018","https://www.epilepsiicinbak.com/video/epilepsi-ve-ben-2018/"
"215","https://vimeo.com/manage/315718234/general","Ayın Olgusu – Doç. Dr. Murat Alemdar","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ayin-olgusu-doc-dr-murat-alemdar-2/"
"216","https://vimeo.com/manage/313120900/general","Lakozamid Monoterapisine Geciş – Prof. Dr. Oğuz Osman Erdinç","https://www.epilepsiicinbak.com/video/lakozamid-monoterapisine-gecis-prof-dr-oguz-osman-erdinc/"
"217","https://vimeo.com/manage/313127528/general","İlginç Otomatizmalar – Prof. Dr. İpek Midi","https://www.epilepsiicinbak.com/video/ilginc-otomatizmalar-prof-dr-ipek-midi/"
"218","https://vimeo.com/manage/313124186/general","İktal Otomatizmler – Prof. Dr. Çiğdem Özkara","https://www.epilepsiicinbak.com/video/iktal-otomatizmler-prof-dr-cigdem-ozkara/"